Zorgverleners krijgen op vele en verschillende manieren met anderen te maken: met patiënten en hun familie, met leidinggevenden en collega’s. Juist in deze sector is het van belang dat dit contact goed en open verloopt. Een patiënt moet zijn arts of medisch hulpverlener kunnen vertrouwen, maar een zorgprofessional dient daarnaast ook zowel autoriteit als veiligheid uit te kunnen stralen. Binnen een zorgteam is het belangrijk dat er open communicatie is tussen de leden van het team en dat je op elkaar kunt bouwen.

AIRO Visie biedt trainingen en ondersteuning op het gebied van groepsdynamica binnen alle facetten van de zorg. Zo werken we samen aan betere hulpverlening.

 

Professional
Als zorgmedewerker heb je dagelijks te maken met patiënten in al hun diversiteit. En ook de situaties waarin je te maken hebt met deze mensen kan enorm variëren. Als zorgverlener is het niet altijd gemakkelijk om met al deze omstandigheden even goed om te gaan: in de zorg is er nooit sprake van een kant en klare oplossing. Hoe om te gaan met lastige patiënten bijvoorbeeld? Hoe creëer je verandering bij een patiënt? Of hoe breng je slecht nieuws over?

AIRO Visie gaat door middel van trainingen op zoek naar de intrinsieke motivatie van zorgprofessionals en bouwt vanuit hier aan een betere omgang met de grote diversiteit aan patiënten en situaties. Aandachtspunten die hierbij aan bod komen zijn de positie van de zorgverlener ten opzichte van de patiënt, het genereren van meer effect tijdens contactmomenten en het optimaliseren van de veranderbereidheid van patiënten.

 

Team
Veel zorginstellingen werken tegenwoordig met zelfsturende teams: een constructie waarbij een groep medewerkers zelf verantwoordelijk is voor een groot deel van de gang van zaken en de rol van de leidinggevende beperkt is. Hoe stel je jezelf op in een dergelijk team en hoe zorg je dat de samenwerking optimaal wordt en blijft?

Door middel van trainingen analyseren we de normen en waarden binnen de groep, gaan we op zoek naar de motieven van de individuen en bekijken we wie informeel de leiding neemt of heeft. Onderzoek toont aan dat resultaten samenhangen met de kwaliteit van de groepsdynamiek en de interactie tussen de teamleden onderling. Door inzicht te creëren in deze processen vergroten we de zogeheten possibility atmosphere waarin betrokkenheid en openheid zonder direct te oordelen centraal staan.