Leidinggevende
Als leidinggevende of manager bij een bedrijf of instelling is het jouw taak om je team aan te sturen en goede resultaten te laten behalen. Maar dit lukt alleen als alle teamleden gemotiveerd zijn en er een goede sfeer is binnen de groep. Voorwaarden hiervoor zijn een open structuur van een team, vertrouwen en betrokkenheid. Maar hoe zorg je hier als leidinggevende voor en hoe haal je het optimale uit je team, zonder op een dwingende manier boven de groep te staan?

AIRO Visie geeft trainingen in leiderschap die inzichten geven over hoe jouw team functioneert en hoe jij hier sturing aan kunt geven. Dat functioneren heeft in dit geval niet enkel betrekking op het behalen van goede resultaten, maar vooral ook op de manier waarop de individuen binnen de groep samenwerken. De teamleider heeft oog voor de verschillende personen in de groep en inspireert hen om samen optimaal te presteren.

 

Team
Werken in een team kan prettig zijn omdat je samen verantwoordelijkheid draagt voor een taak, maar het kan ook belemmerend werken als de samenwerking niet optimaal is. Misschien heb je de indruk dat je (te) weinig inspraak hebt binnen het team of dat je niet alles kunt zeggen. Wellicht zijn er teamleden die al het werk naar zich toe trekken of zich juist minimaal inzetten voor het project.

AIRO Visie richt zich op het optimaal laten functioneren van teams door alle individuen in hun waarde te laten en op zoek te gaan naar hun persoonlijke motivatie en gedeelde belang. Door samen te onderzoeken en te benoemen wie welke rol speelt binnen de groep en op welke wijze de verschillende persoonlijkheden elkaar kunnen versterken, werken we aan een betere en soepelere samenwerking waarbij iedereen zich prettig voelt. Een goed resultaat begint immers bij een gemotiveerd en open team!