Binnen het onderwijs speelt groepsdynamica op verschillende niveaus: tussen leerlingen en docent, tussen leerlingen onderling, binnen het docententeam en tussen docenten en leidinggevenden. Op al deze niveaus verlopen groepsprocessen volgens geschreven en ongeschreven regels, maar wat ze allemaal gemeen hebben is dat iedereen zijn plek binnen de groep moet vinden en zich gewaardeerd moet voelen. Alleen in een groep waarbij iedereen zichzelf kan en mag zijn voelt een individu zich veilig; iets wat zeker voor leerlingen in ontwikkeling erg van belang is.

AIRO Visie biedt inzicht en trainingen in groepsdynamiek binnen het onderwijs op alle niveaus en voor zowel basisonderwijs, voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs.

 

In de klas
Hoe staat een docent zekerder voor de klas, met grip op de groep maar tegelijkertijd ook benaderbaar voor leerlingen? En hoe staan leerlingen als individu sterker binnen de groep? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich veilig en zeker voelt binnen de groep? Dit zijn vaardigheden die verder gaan dan strategieën en methodes.

Succesvol lesgeven en het creëren van een fijne groepsdynamiek vraagt om ontwikkeling op zowel professioneel als persoonlijk vlak. Belangrijke professionele competenties zijn: toepassing van de juiste methodiek, didactiek en het vermogen leerlingen te inspireren. Deze worden gecombineerd met persoonlijke vermogens zoals het uitstralen van empathie en het scheppen van een veilig klimaat in de klas. Zo wordt school een fijne en leerzame ervaring.

 

Binnen het team
Als docent maak je deel uit van een overkoepelend docententeam, met daarboven eventuele teamleiders en de directie. Om het team optimaal te kunnen laten functioneren is het noodzakelijk dat er sprake is van een open team waarin iedere docent zich kan uitspreken en iedereen evenveel zeggenschap heeft, zodat alle docenten zich gehoord en gewaardeerd voelen. Een open team draagt namelijk onherroepelijk bij aan de kwaliteit van het onderwijs.

Helaas merkt AIRO Visie dat er vaak weinig aandacht is voor deze kant van het beroep van docent. Door de groepsdynamiek binnen het docententeam te analyseren en nadruk te leggen op de motivatie van de verschillende individuen binnen de groep, ontstaat de mogelijkheid om op het functioneren van het team te reflecteren. Waar liggen de pijnpunten? Voelt iedereen zich gehoord? Hoe kunnen we de dynamiek verbeteren? En hoe stel je je als directie op ten opzichte van het docententeam? Een leerzaam proces dat zowel een theoretisch kader als een praktische invulling kent.